รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันโครงการตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษามาตรฐานสากลยุคไทยแลนด์ ๔.๐

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ สาขาครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ฟิสิกส์)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รับคู่มือใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประเมินสหวิทยาเขตกัลยาณี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุมเรื่องแผนงานโรงเรียนกัลยาณีฯ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน”

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น